Budowa  i remonty dróg, ulic

oraz obiekt mostowych

Budowa i remont lotnisk, 
parkingów i obiektów sportowych 

Budowa odwodnienia dróg i ulic 

Remonty cząstkowe dróg
przy użyciu emulsji asfaltowych
i grysów

więcej

DOTACJE UE - I Projekt

Strona główna › DOTACJE UE - I Projekt

 

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

  DOTACJE UE

SIDROG sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.

 

Wzrost konkurencyjności spółki SIDROG poprzez zakup innowacyjnych urządzeń umożliwiających udoskonalenie oferty oraz zaoferowanie na rynku usługi wiedzochłonnej”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Realizacja niniejszego projektu polegała na wykonaniu inwestycji, która zapewniła poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa SIDROG na rynku krajowym oraz pozwoliła na pełne zaspokojenie jego bieżących potrzeb. Głównym celem projektu było wdrożenie wysokich technologii w postaci pozyskanych środków trwałych i WNiP: koparki kołowej, równiarki samojezdnej oraz rozkładarki mas bitumicznych, systemu do wspomagania projektu, aplikacji do projektowania tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie usługi wiedzochłonnej – projektowanie tymczasowej organizacji ruchu, którą  świadczył dział B+R, a także udoskonalenie usługi budowy dróg.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa