Budowa  i remonty dróg, ulic

oraz obiekt mostowych

Budowa i remont lotnisk, 
parkingów i obiektów sportowych 

Budowa odwodnienia dróg i ulic 

Remonty cząstkowe dróg
przy użyciu emulsji asfaltowych
i grysów

więcej

Nasza oferta

Strona główna › Nasza oferta

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług budowlanych:

 • Budowa i remonty dróg , ulic oraz obiektów mostowych
 • Budowa i remont lotnisk, parkingów i obiektów sportowych
 • Budowa i remont obiektów przemysłowo-magazynowych
 • Budowa i remont obiektów użyteczności publicznej
 • Budowa odwodnienia dróg i ulic
 • Remonty cząstkowe dróg przy użyciu emulsji asfaltowych i grysów bazaltowych oraz mieszanek mineralno – bitumicznych na gorąco i na zimno
 • Wykonywanie roboty brukarskich
 • Remonty obiektów inżynierii komunikacyjnej
 • Bieżące utrzymanie dróg (latem i zimą)
 • Sprzedaż mieszanek mineralno-bitumicznych do warstw: podbudowy, wiążącej oraz ścieralnej
   

 

                             

                                    

 Szanowni Państwo!

 

SIDROG Sp. z o.o. w wyniku realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata

2007-2013 – oferuje usługi:

 

Projekt  realizowany w roku 2012

  DOTACJE EU

 • USŁUGĘ WIEDZOCHŁONNĄ  w postaci projektowania tymczasowej organizacji ruchu. Spółka do tego celu zakupiła system do wspomagania projektowania oraz zintegrowany z nim aplikację do projektowania usługi.
 • W ramach w/w projektu spółka pozyskała fundusze na zakup środków trwałych: koparki kołowej, równiarki samojezdnej oraz rozkładarki mas bitumicznych. Pozyskany sprzęt  wpłynie korzystnie na udoskonalanie usług polegających na budowie i przebudowie dróg .

 

Projekt  realizowany w roku 2013

DOTACJE EU

 • Badanie masy mineralno-bitumicznej  - usługa świadczona przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego na który składają się : ubijak Proctora z formami, piknometr z wyposażeniem, łaźnia wodnej, pojemnik próżniowy, kontroler próżni z wyświetlaczem cyfrowym, pompa próżniowa membranowa, waga laboratoryjna, termometr elektroniczny z sondą ze stali nierdzewnej, wagosuszarki.
 • Usługę w postaci budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą: chodniki dla pieszych przy drodze, ścieżki rowerowe -  usługa świadczona przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego na który składają się: koparka kołowa, ładowarka kołowa.

 

Zatrudniamy wyszkoloną kadrę pracowniczą.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!!

.