Budowa  i remonty dróg, ulic

oraz obiekt mostowych

Budowa i remont lotnisk, 
parkingów i obiektów sportowych 

Budowa odwodnienia dróg i ulic 

Remonty cząstkowe dróg
przy użyciu emulsji asfaltowych
i grysów

więcej

DOTACJE UE - II Projekt

Strona główna › DOTACJE UE - II Projekt

DOTACJE

 

SIDROG sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.

 

Wdrożenie innowacyjnych technologii dla udoskonalenia dotychczasowych oferty usługowej oraz zaoferowanie nowej usługi wiedzochłonnej w postaci badań masy mineralno-bitumicznej kluczem do wzrostu konkurencyjności spółki SIDROG”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Realizacja niniejszego projektu polegała na wykonaniu inwestycji, która zapewniła poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa SIDROG na rynku krajowym, wzmocnienie swojej pozycji na rynku międzynarodowym oraz pozwoliła na pełne zaspokojenie jego bieżących potrzeb. Pomogła także firmie osiągnąć główny cel projektu, jakim było wdrożenie wysokich technologii w postaci pozyskanych: koparki kołowej, ładowarki kołowej oraz wdrożenie usługi wiedzochłonnej – badanie masy mineralno-bitumicznej, którą świadczy dział B+R, a także udoskonalenie usługi budowy dróg.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.