Budowa  i remonty dróg, ulic

oraz obiekt mostowych

Budowa i remont lotnisk, 
parkingów i obiektów sportowych 

Budowa odwodnienia dróg i ulic 

Remonty cząstkowe dróg
przy użyciu emulsji asfaltowych
i grysów

więcej

SIDROG Sp. z o.o. 

Siedziba spółki

Domaniew 9, 98-235 Błaszki
NIP: 8272200616
REGON: 100343978
KRS: 0000281020 Sąd Rejonowy dla łodzi Śródmieścia w Łodzi

Dział Techniczny

Domaniew 9, 98-235 Błaszki
tel. 43 829 06 02 wew. 101, 104
fax 43 829 06 02 wew. 102

Dział Finansowo-Księgowy

Domaniew 9, 98-235 Błaszki
tel. 43 829 06 02 wew. 115
fax 43 829 06 02 wew. 117

Dział Kadr 

Domaniew 9, 98-235 Błaszki
tel. 43 829 06 02 wew. 112
fax 43 829 06 02 wew. 117

Wytwórnia Mas Bitumicznych 

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki
tel/fax 43 829 15 85  

Dział Sprzętowo-Transportowy

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki
tel/fax 43 829 15 85

Laboratorium

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki
tel/fax 43 829 15 85