Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli chcesz kupić kontenery KP, koniecznie wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]