Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą każdego roku staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Często wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są popularne wśród młodzieży.

Wydziały popularne pośród abiturientów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często wybierają również kierunki o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają z reguły zarządzanie oraz psychologię. Kolejno w zestawieniach pojawiają się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), wszelkie filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (japonistyka i sinologia). Ciężko dostać się też na studia związane z marketingiem, sztuką filmową czy grafiką komputerową. Warto zaznaczyć, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów należy rozważyć własne zainteresowania, ale również potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że konkretny kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą dowolnie uzupełniać zdobytą wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i przeważnie nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Maturzysto, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez pomoc w wolontariatach bądź organizacjach uczelnianych. Powinno się spożytkować te 5 lat jak najlepiej.