Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych.

Każda osoba prowadząca własną firmę prędzej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Kiedy należy wystawić notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez lata dobrych relacji biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być niespodziewane niedopatrzenie czy krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź generator not księgowych

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]