Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Ochrona Kraków - kliknij w to miejsce po więcej szczegółów o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]