Komu potrzebne są badania operatorów?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko - skieruj się tutaj.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, przeprowadza się specjalne badania. By je wykonać, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Inne badania wykonywane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Dobrze więc napisać kilka zdań o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich specyfikę i jakie predyspozycje są w ich trakcie najważniejsze.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstotliwość i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia badań co dwa lata. Powinniśmy jednak pamiętać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że konieczne są inne badania lub poszczególne części okażą się w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]