Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Znajdź coacha kariery na miarę Twoich potrzeb na janklusak.pl.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza regularne dostosowywanie się do jego teraźniejszych potrzeb, a jednocześnie jest niezmiernie konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy dużych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Coach kariery – pomoc dla dyrektorów i właścicieli firm

Wykwalifikowany coach psycholog pomaga poszerzyć zakres kompetencji danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz nadchodzące wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona dużo szybciej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale także tworzy nowe perspektywy awansu. Coach skupia się na aspiracjach i zamiarach klienta, więc sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na wypełnienie ustalonych założeń. Kto chętnie postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To w głównej mierze dyrektorzy czy właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozwijać własne kompetencje w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – pierwsza rozmowa oraz poznanie celów klienta

Podstawą przynoszącej pożądane rezultaty współpracy z coachem biznesu, jest staranne zrozumienie klienta. Z tej przyczyny pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym określeniu ambicji i oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najważniejszych sukcesów oraz porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również uzgodnić częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych wyników. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie przez telefon bądź komunikator. Po zakończeniu uzgodnionej serii spotkań coach sporządza podsumowanie. Wskazuje w nim, które cele zostały osiągnięte, a także gdzie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]