Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Wejdź na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że online łatwo znaleźć bezpłatne platformy do translacji, nadal nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często obowiązkowe, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Język, termin wykonania, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Ostateczny koszt przekładu tekstu kształtują następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje dokument. Translacja opracowań medycznych, prac naukowych lub umów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych błędów.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Trzeba zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału lub kopii, jak również nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku niezbędności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]