rozwój kompetencji, rozwój pracowników, audyt personalny

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Rośnie liczba pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników znacząco ma wkład w sukces całej firmy. Zmotywowani pracownicy wyposażeni w szeroki arsenał kompetencji miękkich to przecież kluczowy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych predyspozycji i kwalifikacji może pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa w zebraniu kadry, która będzie gotowa na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez doświadczonego specjalistę można odkryć, który z pracowników przejawia umiejętności kierownicze i będzie rzetelnym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane na różne sposoby – m.in. w postaci sesji grupowych bądź indywidualnych. W czasie sesji stosowane są skuteczne techniki szkoleniowe, jak np. symulacje, zadania grupowe, wywiady czy case study (studium przypadku). Dzięki nim można odkryć prawdziwe możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z pracownikami w postaci coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od analizy kompetencji wymaganych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor wybiera techniki, które zostaną użyte podczas sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o intencjach sesji oraz tego, co planuje się z jej pomocą osiągnąć. Nie bez wpływu jest też otoczenie, w którym zostaną wykonane audyty pracownikami – powinno one gwarantować komfort, który pomoże osiągnąć cele sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny bądź grupowy) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są informacje, jak należy poprowadzić kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]