Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Tutaj odnajdziesz szczegółowe wiadomości dotyczące trigeneracji.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż fabryki poszukują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania surowców kopalnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, przede wszystkim przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz zredukowanie wykorzystania gazu i węgla. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, gdzie poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest dodatkowo chłód.

W licznych sferach przemysłu osiągalne jest dodatkowo korzystanie z ”energii odpadowej”, czyli energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej wykorzystanie daje po jakimś czasie duże oszczędności, a także przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W czasie powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem, a także wiedzy, iż ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tego typu procesów generuje poważne koszty, lecz w efekcie profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już zysk dla wszystkich.

Adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10